Przedszkole

Zerówka

Moja rodzina - zajęcia zdalne 25.05.2020r.

Moja rodzina.

Dzień rozpoczynamy od gimnastyki porannej:

Maszeruj energicznie w miejscu przez 1 min

Biegnij w miejscu przez 1min

Stań w małym rozkroku, dłonie oprzyj na podłodze, przesuwaj się na dłoniach do przodu, stopy nieruchomo, kolana proste, powrót i wyprost – ćwiczenie wykonaj 10 razy

Naśladuj skoki na skakance – ręce zgięte w łokciach, naśladuj kręcenie skakanką – wykonaj 10 podskoków obunóż, 10 podskoków na prawej i 10 na lewej nodze

Klęk podparty unieś wyprostowaną prawą nogę i  lewą rękę do góry – do poziomu tułowia – policz do 5, zmiana – ćwiczy lewa noga i prawa ręka liczysz do 5, wykonaj ćwiczenie 10 razy

Siad prosty, podparty – prawą dłonią dotknij uniesionej lewej stopy, zmiana prawa dłoń dotyka lewej stopy – wykonaj ćwiczenie 10 razy.
 
„Rodzina” – uzupełnij naklejkami luki w ilustracji  w Kartach Pracy 4 s.10, a następnie opowiedz treść ilustracji – pamiętaj o wypowiadaniu się zdaniami.

Odpowiedz na pytania:
 Kogo przedstawia ilustracja?
Co robią poszczególne osoby?
Jakie emocje można odczytać z postawy poszczególnych osób?


„Idzie rak” – zabawa ruchowa. Poruszaj się zgodnie z rytmem wiersza:

Chodzi sobie mały rak (dzieci idą cztery kroki do przodu)
Raz do przodu, a raz wspak (dzieci robią cztery kroki do tyłu)
Dokąd idziesz mały raku (dzieci robią cztery kroki do przodu)
Tam, gdzie domek z tataraku, (dzieci robią cztery kroki do tyłu)
bo w nim mama, tata, brat (dzieci robią cztery kroki do przodu)
i ja, bardzo mały rak (dzieci, stojąc w miejscu, pokazują na siebie i kucają)
Podczas kolejnych powtórzeń wprowadzamy różną liczbę kroków do poruszania się w przód i w tył.

Czas na zabawę – „Odbicie w lustrze” –   baw się z rodziną – jedna osoba wymyśla ruchy, gesty, miny – pozostali naśladują je  – są odbiciami w lustrze –  bądźcie  skoncentrowani, by nadążyć za zmianami.
 
Dokończ  zdanie:
Rodzina to… .
 
Odpowiedz na pytania – wypowiadaj się zdaniami.
Ile osób liczy Twoja rodzina?
Co robicie w rodzinie razem?
 
Przeczytaj i dokończ zdania:
 
Moja mama jest …
Mój tata jest… .

„Moja wesoła rodzina” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem Piszę i Liczę s.68; przygotowanie do pisania – wykonaj zadanie starannie.

„Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa –  bawcie się razem – jedna osoba leży na podłodze – nogi proste, ręce wzdłuż tułowia. Druga osoba z pary stara się  turlać pierwszą w przód i w tył – roluje dywan. Co jakiś czas następuje zamiana ról.


Ćwiczenia gimnastyczne
- dziecko swobodnie biega po pokoju, na hasło rodzica musi szybko dobiec do wymienionego przedmiotu,
-„Skoczny wyścig”- na sygnał prowadzą cego osoby skaczą do wyznaczonego miejsca  na : prawej nodze, druga noga jest ugięta w kolanie; lewej nodze, druga noga jest ugięta w kolanie.
-dziecko skacze do umówionego miejsca , naśladując skoki żab, okrążają pachołek i wracają w ten sam sposób.
- „Wyścig żołnierzy” – dziecko leży na dywanie . Na sygnał czołga się do końca dywanu, wstaje i szybko wraca.

„Geometryczne obrazki” – zabawa dydaktyczna. Dzieci mają przed sobą elementy tangramu z W 21-22. Wybierają dowolny wzór i układają go na kartce papieru. Po kilku ułożeniach według wzoru układają dowolny, wymyślony przez siebie , przerysowują go na papier i kolorują. Nazywają figury, które zostały wykorzystane do ułożenia obrazka.

Pozdrawiam ;)

Pozostałe informacje

Co nowego?

Więcej aktualności
© 2020 Niepubliczne przedszkole i żłobek 'Mali artyści'
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem