Kadra

Kadra

Nasza kadra

Przy zatrudnieniu kadry duży nacisk kładziemy na kompetencje . Zależy nam, aby Państwa dziećmi opiekowali się profesjonaliści w swojej dziedzinie. Wychowawcy posiadają nie tylko formalne kwalifikacje, ale również umiejętności, wiedzę oraz reprezentują wartości i postawy odpowiednie do ich roli i odpowiedzialności. Wykorzystują wszystkie momenty codziennego życia do wrażliwej i pełnej szacunku interakcji z dzieckiem, dając uwagę, ciepło i wsparcie: rozmawiając, pocieszając, przytulając, żartując i bawiąc się z nimi. Potrafią zorganizować zajęcia plastyczne, muzyczne czy ruchowe wzbudzając ciekawość dzieci.

Szcze­­gó­l­ną uwa­­gę zwr­acamy na ro­cz­ne przy­­go­­to­­wa­­nie Przed­sz­ko­­la­­ków. Pragniemy roz­bu­dzać w dzieciach kre­atyw­ność, lo­gicz­ne my­śle­nie, by roz­wi­jać ich uzdol­nie­nia i w ten spo­sób przy­go­to­wać do pod­ję­cia na­uki w szko­le podstawowej ja­k i do do­ro­słe­go ży­cia.

Na kadrę pedagogiczną składają się: nauczyciele, psycholog, logopeda, terapeuta SI, instruktor tańca, trener warsztatów artystycznych.

Co nowego?

Więcej aktualności
© 2023 Niepubliczne przedszkole i żłobek 'Mali artyści'
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem